సినిమా
Read More
క్రీడలు
Read More
ఫ్యామిలీ
Read More
ఆరోగ్యం
Read More
బిజినెస్
Read More
రాశిఫలాలు
Read More
భక్తి
Read More
ఫోటోలు
Read More
వీడియోలు
Read More

లారీ డ్రైవర్ లకు రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన

లారీ డ్రైవర్ లకు రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన

నేటి దిశ, మునిపల్లి: మునిపల్లి మండలం భుదేర గ్రామం తాజ్ ధబ వద్ద శనివారం ఉదయం 35వ జాతీయ రోడ్డు భద్రత మసోత్సవా బాగంగా మునిపల్లి ఏ ఎస్ ఐ యేసయ్య, ఎల్ అండ్ టి సిబ్బంది లారీ డ్రైవర్ లకు రోడ్డు భద్రత అవగాహన కల్పించారు. కరపత్రాలు ఇస్తూ ప్రతిఒక్కరూ సిటు బెల్ట్ ధరించి వాహనాలను నడపాలని చూచించరు. వాహనంపై హెల్మెట్ ధరించి వాహనాలను నడిపించాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మునిపల్లి పోలీస్ సిబ్బంది, ఎల్ అండ్ టి సిబ్బంది మరియు లారీ డ్రైవర్ లు పాల్గొన్నారు.