సినిమా
Read More
క్రీడలు
Read More
ఫ్యామిలీ
Read More
ఆరోగ్యం
Read More
బిజినెస్
Read More
రాశిఫలాలు
Read More
భక్తి
Read More
ఫోటోలు
Read More
వీడియోలు
Read More

జిల్లా ఉపాద్యానిక్షునిగా మ్యాతరి ప్రవీణ్ కుమార్

జిల్లా ఉపాద్యానిక్షునిగా మ్యాతరి ప్రవీణ్ కుమార్
జహీరాబాద్, నేటి దిశ : ఇండియన్ నేషనల్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ సంగారెడ్డి జిల్లా ఉపాధ్యక్షునిగా మ్యాతరి ప్రవీణ్ కుమార్ ను నియమిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గంజి శ్రీనివాస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ఐలయ్యలు నియామక పతాన్ని అందజేశారు. నూతనంగా జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన మ్యాతరి ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ తనపై నమ్మకంతో జిల్లా ఉపాధ్యక్ష పదవిని కేటాయించినందుకు మనస్ఫూర్తిగా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ప్రధాన కార్యదర్శిలకు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ నాపై పెట్టిన నమ్మకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని జిల్లాలోని ప్రతి కార్మికుడికి అందుబాటులో ఉంటానని ఎల్లప్పుడూ కార్మికుల శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తానని కార్మిక హక్కుల కోసం పోరాడుతానని ఐఎన్టీయూసీ అభివృద్ధికి తోడ్పడుతానని అన్నారు.